Yatırım Teşvik Belgesi: tasarrufları yatırıma yönlendirip, ileri teknolojik yatırımlar ile bölgeler arası gelişmişliği sağlayarak yeni istihdam alanları oluşturmak için vergi indirimi, SGK işveren-işçi payı ödemesinde indirim ayrıca yatırımda kullanılan kredilerde tespit oranların üzerindeki faizin miktarının devlet tarafından ödenmesi gibi devlet tarafından sağlanan fırsatlar için verilen belgedir.

Diğer bir deyişle yatırım teşvik belgesi devletin yatırımcıya borçlanmasıdır. Yatırımcı verilen belgenin süresi üç yıl olup yatırımın büyüklüğüne göre süre uzatılabilmektedir. Yatırımın tamamlanması halinde önceden yararlanılan fırsatlar belge süresinin sonuna kadar devam etmektedir.

Her bölgede yatırımcıya fırsat olarak sunulan belge, İç Anadolu Bölgesinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için Ankara Yatırım Teşvik Belgesi olarak düzenlenmekve aynı imkanlar sunulmaktadır. Teşvik amacıyla sunulan fırsatlardan yararlanılabilmek için belgenin alınması gereklidir.

Belgede sunulan KDV istisnası yine devletin kanunlar çerçevesinde hazırlayıp yatırımcıya sunduğu diğer bir fırsattır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  13/d maddesiyle belge sahibi yatırımcılara, belge kapsamındaki makine ve teçhizatlar “KDV” den istisna edildi ve konuyla ilgili 69,72,74,81,82,87 ve 89 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ile birlikte 2 No’lu KDV Sirküler yayımlanarak yatırımcıların kullanabilecekleri imkanlar belirlendi.

Yatırım Teşvik Belgesinin alınabilmesi için öncelikle proje sahibinin şartların yerine getirmesi ve teşvik için aranan yeterliliğe sahip olmasıdır. Şartların yerine getirilememesi ve projenin tamamlanamaması durumlarında teşvik talebi uygun görülmeyerek ret cevabı verilmektedir.

Belgeye başvuru için sınırlama bulunmamakla birlikte vergiye tabi gerçek kişiler, adi ortaklar, şirketler, kurum ve kuruluşlar başvurabilmektedir. Kısaca vergi dairesi mükellefi olan ve gerekli şartları sağlayan, gerçek veya tüzel kişilerle birlikte; belediyeler, il özel idareleri, dernekler ve vakıflar başvuru yapabilmektedir.

İç Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren yatırımcıların Ankara Yatırım Teşvik Belgesi alabilmesi için diğer yatırımcılar gibi T. C. Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.  Fakat burada dikkat edilecek husus Bakanlığa yapılan başvurular 10 Milyon TL üzerindeki rakamlar için olup, bu rakamın altındaki meblağdaki projeler için yatırımın yapılacağı bölgedeki yerel birimlere yapılabilmektedir.

Yatırımcıların gerek bakanlığa gerekse yerel birimlere müracaatını tamamlamasıyla değerlendirmeye alınır ve uygun görülen projelerin yatırama başlanması için talimat verilir.