Yatırım teşvik belgesi genel olarak sosyal dengeleri sağlamak ve kalkınmayı desteklemek amacıyla devlet tarafından çeşitli yöntemlerle verilen destekleri kapsamaktadır. 
Yeni bir yatırımın veya daha önceden var olan bir yatırımın kapasite artırımının sağlanması konusunda verilen bir devlet teşvikidir.Yatırım Teşvik Belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yapılacak yatırımın yeri, miktarı ve kapsamı verilecek teşvik miktarı için oldukça önemlidir. Bu belgenin uygulanmasında, yatırımların, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda ön görülecek sürede gerçekleştirilmesi gerekir. Fakat öngörülen sürede tamamlanamamış olması halinde süre uzatımı talebinde bulunulabilir (yatırıma başlanılmış olması kaydıyla). Bu talebin ardından yatırım teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi çoğu firmaların yatırımlarının daha da büyümesine ve daha büyük adımlar atmasına vesile olup yatırımlara ciddi faydalar sağlar. Eğer siz de bu teşviklerden yararlanmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Her türlü sorularınıza ve isteklerinize yanıt vermeye hazırız.