Genel Teşvik Uygulaması

Genel Teşvik Uygulaması

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan, 1. ve 2. Bölgelerde asgari 1 milyon TL...

detaylı incele
Bölgesel Teşvik Uygulaması

Bölgesel Teşvik Uygulaması

İllerin gelişmişlik düzeyine göre desteklenen sektörler ve söz konusu sektörlere yönelik...

detaylı incele
Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak, asgari sabit yatırım tutarını 50 milyon...

detaylı incele
Öncelikli Yatırımların Teşviki

Öncelikli Yatırımların Teşviki

Yeni Yatırım Teşvik Programı’nda belirli yatırım konuları “öncelikli” olarak tanımlanmış...

detaylı incele
Cazibe Merkezi Programı Teşviki

Cazibe Merkezi Programı Teşviki

Cazibe merkezi programı kapsamında aşağıda belirtilen illerde özel sektör...

detaylı incele