Yatırım Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün periyodik olarak yayınladığı raporda belirtilen verilere göre 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 65,9 milyar TL olan toplam 2.921 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgeler kapsamında teorik olarak 126.809 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 37,2 milyar TL’si I. Bölgede, 9,2 milyar TL’si II. Bölgede, 5,7 milyar TL’si III. Bölgede, 4,7 milyar TL’si IV. Bölgede, 3,2 milyar TL’si V. Bölgede, 2,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 3,3 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerde gerçekleşmiştir. Bölgesel Teşvik uygulaması kapsamında her ne kadar gelişmişlik düzeyi düşük olan iller daha fazla teşvik edilse de 2018 yılının ilk 5 ayında yapılacak yatırımların yarısından fazlasının I. Bölge’de gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Sektörel bazda analiz yapıldığında ise Ocak-Mayıs döneminde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımların yaklaşık yarısı hizmetler sektörüne yöneliktir. Ocak-Mayıs döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 65,9 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 4,6 milyar TL’si Enerji sektöründe, 32,5 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 27,6 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 1,2 milyar TL’si ise Madencilik sektöründedir.

Sermaye yapıları dikkate alındığında ise Ocak-Mayıs döneminde düzenlenen 2.921 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 2.780 adedi yerli firmalar, 141 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 39,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 26,6 milyar TL olarak görülmektedir.