Yatırım Teşvik İşlemlerinde Harçlar Kaldırıldı

Bilindiği üzere, mülga Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Yatırım Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanmıştı. 14/09/2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hem teşvik mevzuatı uyumlaştırma düzenlemeleri hayata geçirilerek teşvik sürecinin yürütülmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Bakanı’na bağlanmış hem de mevzuattan gelen harçlar kaldırılmıştır. Bu bağlamda;

Teşvik Belgesi müracaatları için talep edilen 400 TL, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithalatı için müracaatlarda talep edilen 10.000 TL ve belge zayii olması halinde tasdiki istenen her bir belge için talep edilen 300 TL tutarındaki harçlar kaldırılmıştır.

Yatırım Teşvik işlemlerine yönelik harçların kaldırılacağı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 16 maddelik eylem planında yer almaktaydı. 14/09/2018 tarihi itibariyle hayata geçirilmiş bulunmaktadır.