YATIRIM TEŞVİK MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

21/08/2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar üzerinde ciddi değişikliklere gidilmiş olup yapılan değişikler sonrası teşvik sistemi yeniden dizayn edilmiştir. Aşağıda yapılan değişikliklere yer verilmektedir.

 

 1. Faiz Desteğine ilişkin önemli değişiklikler

 

 1. OECD ürün tanımlaması sınıfına göre yüksek teknolojili yatırımlarda kullanılmış komple tesis dışında kullanılmış makine ve ekipman temininde faiz veya kar payı desteği uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

 

 1. Sigorta Primi Desteğine ilişkin önemli değişiklikler

 

 1. Firmalara vergi indirimi desteğinden feragat etme şartı ile SGK Primi desteğinden daha fazla faydalanma imkanı getirilmiştir. Yatırımcılar vergi indirimi desteğinden feragat etmeleri durumunda yararlanmaları gereken vergi indirimi yatırıma katkı oranının yarısı kadar daha SGK Primi desteğinden faydalanabilmektedirler.

 

 1. Öncelikli Yatırım Konularının Kapsamı Genişletilmiştir

 

 1. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, kreş, gündüz bakımevi ve eğitim yatırımlarında asgari 20 Milyon TL şartı kaldırılmıştır.
 2. İhtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim üretimi yatırımları asgari yatırım şartı aranmaksızın öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir.

 

 1. Alt Bölge Desteğinden Faydalanma Kapsamı Genişletilmiştir

 

 1. Bölgesel teşvik uygulamasında ilçe bazlı destek uygulamasına geçilmiş olup 1., 2., 3., 4. Bölge illerinin belirtilen ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımların bir alt bölge desteğinden yararlanması ve söz konusu ilçelerin OSB ya da endüstri bölgelerinde yapılacak yatırımların ise 2 alt bölge desteğinden faydalanması sağlanmıştır. Ayrıca 5. Bölgede belirtilen ilçelerde yapılacak yatırımların 6. Bölge desteklerinden faydalanması öngörülmüştür.

 

 1. Tamamlama Vizesi Aşamasındaki Değişiklikler

 

 1. Tamamlama vizesi için illerde valiliklerin de görevlendirilmesinin önü açılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı yatırımlarda asgari yatırım şartı ile tamamlama vizesi şartı aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

 

 1. Diğer Desteklerden Faydalanma Hususu Esnetilmiştir

 

 1. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sadece sübvansiyonlu krediden faydalanmış olan yatırım harcamaları faiz desteğinden faydalanılmamak şartıyla teşvik kapsamındaki diğer desteklerden faydalanılmasının önü açılmıştır.

 

 1. İmalat Sanayine Yönelik İlave Destek Süresi Uzatılmıştır.

 

i.            İmalat sanayine yönelik vergi indirim oranının %100’e tamamlanması ve YKO’ye 15 baz puan eklenmesi uygulaması 2020 sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 1. Bölgelerde Değişikliklere Gidilmiştir

 

i .            İllerin sosyo ekonomik gelişmişlik endeksine göre sıralaması değişmiş ve illerin bölgesel teşvik kapsamındaki yerleri değişmiştir.

 

 1. Bölgesel Teşvik Uygulama Sektörlerinde Değişikliğe Gidilmiştir.
 1. Bölgesel teşviklerden yararlanabilecek sektörlerin uygulamaları değişmiş ve tekstil sektörüne yönelik asgari yatırım şartı uygulamasında revizyona gidilmiştir.    

 

Ayrıca OECD Orta Yüksek teknolojili sınıfına giren ürün kodları yeniden düzenlenmiş ve daha önce orta yüksek sınıfına girmesinde rağmen alt bölge desteğinden faydalanmayan bazı sektörlerin alt bölge desteğinden faydalanmasının önü açılmıştır.