Yatırım Teşvik Alanları ve Koşulları

Yatırım teşvik belgesi hangi yatırım alanlarını destekler ve koşulları nelerdir. Birlikte inceleyelim.

Yatırım Teşvik Uygulaması ile birlikte Türkiye 6 bölgeye ayrılmıştır ve bu bölgelere sağlanan yatırım teşvik desteği bölgeden bölgeye farklı oranlarda sağlanmaktadır. Yeni yatırım yapacak olan firmaların ve ya olağan firmalarına ekstra yatırım yapmak isteyen firmaların ve şirketlerin faydalanabileceği bir teşvik uygulamasıdır. Peki sadece özel firmalar ve ya şirketler mi bu teşvikten yararlanabilir? Hayır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, vakıflar ve derneklerde bu yatırım teşvik programından yararlanabilir.

Teşvik Belgesi Yatırım Alanları

  • İlaç sanayisine yatırım
  • Kurum veya firmaların gerçekleştirecekleri Ar-Ge projeleri vb.
  • Turizm yatırımları
  • Sağlık yatırımları
  • Özel sektör tarafından gerçekleştirecek olan eğitim yatırımları
  • Yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar

Görüldüğü üzere yatırım teşvik uygulamaları alanı oldukça geniştir. Sizin tek yapmanız gereken hangi alana yatırım yapmak istediğinizi düşünmeniz ve yatırım teşvik danışmanlığından destek almanızdır.

Tübitak ve Kosgeb gibi kurum ve ya kuruluşlardan yatırım teşvik uygulamasından yararlanmaktadır. Aynı zamanda stratejik yatırımlarda yatırım teşvik uygulamasından yararlanabilir. Ama stratejik yatırımlar için bazı özel koşullar vardır.

Bu koşullar;

  • Yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirası olan,
  • Yurt içinde üretilen ürünün ithalatından az olan
  • Katma değeri %40 olan
  • Üretilecek ürünün son 1 yıl içerisinde maliyeti en az 50 milyon dolar olan

Stratejik yatırımlar teşvik programından yararlanabilir.

Teşvik kelimesi sözlük anlamında isteklendirme ve yüreklendirme anlamına gelir. Devlet Hazine Müsteşarlığınca sağlamış olduğu teşvik uygulaması ile birlikte ülke içerisinde istihdamın artmasını, dışa bağımlılığı azaltmayı ve yatırımcıların kar etmesini hedeflemektedir. Bu yüzden yatırım teşvik uygulama programı ile devlet kurum, kuruluş, özel şirket ve firmaları yaptığı ya da yapacağı yatırımlar için yüreklendirmeye yardımcı oluyor. Yatırım Teşvik Danışmanlığından alacağınız hizmetlerle hangi alana yatırım yapacağınızı düşünüp karar verdikten sonra yapmanız gereken tek şey Yatırım Teşvik Belgesine başvuru yapabilmek için dokümanlarınızı toplamak ve başvurmaktır. Müracaatınızı yaptıktan sonra belgelerinizin incelenme süreci 2 ile 3 hafta içerisinde tamamlanacaktır. Yatırım teşvik programı koşullarını karşılıyorsanız Yatırım Teşvik Belgesini almaya hak kazanacaksınızdır.