Mevcut ya da yeni kurulacak işletmeler gerçekleştirecekleri yatırım harcamalarında devlet desteklerinden yararlanabilmeleri için Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.  Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında genel, bölgesel, stratejik ve büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamaları mevcuttur. Ayrıca cazibe merkezleri programı kapsamında da yatırımlar teşvik edilmektedir.

Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi tanzim edilen yatırımcılar mevzuatta belirlenmiş KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren ve işçi hissesi destekleri, faiz desteği, gelir vergisi stopajı desteği, yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi başta olmak üzere çeşitli desteklerden yararlanırlar.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılan desteklerin kimisi yatırım esnasında kimisi yatırımın tamamlama vizesinin yapılmasından sonra gerçekleşmektedir. Örneğin, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi desteklerden yatırıma konu ekipmanların temini esnasında faydalanılırken, sigorta primi işveren ve işçi hissesi desteğinden yatırımın tamamlama vizesi gerçekleştirildikten sonra yararlanılır. Keza, kurumlar vergisi ve gelir vergisi indirimi desteğinden de yatırıma konu ekipmanların temininden sonra, yani vergi dönemi içerisinde hesaplanarak mahsup yöntemiyle yararlanılır.

Yatırım Teşvik Belgesi tanzim edilmiş firmalar yatırımlarının her aşamasında ilave makine teçhizat ekleme, liste değişikliği, finansal kiralama, yatırım konusu değişikliği, yatırıma konu ekipmanların devri, satışı, ihracı, kiralanması konularında revizyon işlemleri yapabilmektedirler.