Yatırım yapmak için danışmanlık hizmeti almak ister misiniz? Yatırım teşvik danışmanlık Ankara hizmeti sunuluyor.

Geniş bir lokasyon ağı olduğundan, siz de yatırım teşvik danışmanlık Ankara kapsamında hizmet talep edebilirsiniz. En iyi şekilde yatırım konusunda danışmanlık edilmesi, mantıklı ve bilgili, yasalara uygun şekilde hareket edilmesine olanak tanınması mümkün olacaktır. Bunu göz önünde bulundurmanız durumunda sorun yaşamadan hizmetten faydalanacaksınız. Değerlendirip anında hizmet almanız öneriliyor.

Yatırım Teşvik Danışmanlık Ankara Hizmeti

Pek çok kişinin yatırım konusunda uzman desteği alması, daha avantajlı olmasını sağlayacaktır. Bu hususta devlet desteklerinin olması da söz konusu olabiliyor. Bu durumda sizin bilinçli bir şekilde hareket etmenizi sağlayacak olan ekip, kısa süre içinde nasıl bir yol haritası izlemeniz gerektiği konusunda bilgilendirme yapacaktır. Alacak olduğunuz teşvikler için ayrıca kurumsal bir hizmet sunulması sağlanıyor olacak.

Teşvik belgeleri;

Kurumsal hizmet almanız durumunda, yatırımlarınızın her aşamasında olması gereken bilgilendirme de en iyi şekilde yapılacaktır. Belgelerin temin edilmesi, ihtiyaç duyulduğu alanda gerekli aşamaların uzman desteği ile tamamlanması mümkün olacaktır.

Avantajlı yatırım;

Yatırımların avantajlı bir hale gelmesini sağlamak açısından siz de yatırım teşvik danışmanlık Ankara kapsamında sunulan bu hizmetleri değerlendirin. Hem güvenli hem de sorunsuz bir hizmet için gereken en iyi şeklide yapılıyor. Avantaj elde etmenizi sağlayacak olan bu hizmet, sorunsuz yatırım için gereklidir.

Yatırım Teşvik Danışmanlık Fırsatı

Bilinçli bir şekilde yatırımların yapılması durumunda, farklı sektörler için sunulacak olan teşviklerin de değerlendirilmesi tamamen uzman desteği ile olacak. Bu aşamada size sunulacak olan bilgiler, yatırımınızın en avantajlı hale gelmesini sağlıyor. Değerlendirin ve en hızlı şekilde teşvik ve danışmanlık iççin memnun kalacağınız bu hizmetten faydalanın. Uygun olan yatırım fırsatları ile kısa süre içinde siz de yatırımlarınızın katlanması adına başarılı bir adım atabilirsiniz. Hem güvenli hem de sorunsuz bir hizmet için gereken en iyi şekilde yapılacaktır. Yatırım teşvik danışmanlık Ankara hizmeti için iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Gerekli bilgilendirme en hızlı şekilde yapılıyor olacak.  Değerlendirip bilgi alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Ankara

Yatırım teşvik; ulusal, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesine dair uygulamalardan oluşmakta olup devletin bu tarz yatırımda bulunan organizasyonlara yapmış olduğu vergi istisnası, muafiyeti ve indirimleri, arazi tahsisi gibi konuları kapsamaktadır. Bu kapsamda verilen belgeye de yatırım teşvik belgesi denilmekte olup yatırım teşvik belgesi Ankara kapsamında yapılabilecek birçok yatırım alanı ve konusu bulunmaktadır. Yatırım teşviği, yatırım yapılan bölgeye göre ve yapılan yatırımın miktarına göre değişebilen imkânlar sağlamaktadır.

Teşvik Sisteminin Amacı

Teşvik sisteminin amaçlarını sayacak olursak; kalkınma planları ve yıllık programlarda gerçekleştirilmesi planlanan hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek olan yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın arttırılması, ulusal ve bölgesel olarak rekabet gücünü arttırıcı büyük ölçekteki yatırımlarla stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik düzeylerinin düzeltilmesi ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi gibi faktörler söylenebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırımın kendine özgü niteliklerini barındıran, yatırımın bu nitelikler doğrultusunda gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek ögelerinden yararlanma imkanı sağlayan, kararın amaçlarına uygun biçimde gerçekleştirilen yatırımlar için düzenlenen belgeye yatırım teşvik belgesi denmektedir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Yatırım teşvik belgesi Ankara alabilecek kişi ve kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Adi ortaklıklar,
 • Birlikler,
 • Dernekler,
 • Gerçek kişiler,
 • İş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleriyle bunların sermaye unsurlarındaki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar, genel ve özel bütçeye sahip kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri),
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kooperatifler,
 • Sermaye şirketleri,
 • Vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’de bulunan şubeleri

yatırım teşvik belgesi Ankara düzenlenmesi için müracaat edebilirler. Ancak kuruluş sürecini bitirmemiş olan tüzel kişiler namına gerçekleştirilecek teşvik belgesi müracaatları işlem görmemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Alanların Yükümlülükleri

Yatırım teşvik belgesi alanların bazı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Bu yükümlülüklerden bazıları şu şekildedir:

 • Teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırımın belirlenen koşullarda ve kapasitelerde tamamlanması ve işletmeye geçilmesi gerekmektedir.
 • Teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırımların proje bazlı yapılacak olan değerlendirme sonucunda öngörülen süre zarfında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.