Bir Ar-Ge Merkezi aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde %20 artış sağlamış ise Ar-Ge Merkezlerinde, o yıl yapılan harcamaların önceki yıla göre artış tutarının %50’si de ilaveten kurumlar ya da gelir vergisinden indirime tabi tutulur.

  1. Ar-Ge ve tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı (%20 artmışsa)
  2. Tescil edilen ulusal ya da uluslararası patent sayısı (%20 artmışsa)
  3. Uluslararası destekli proje sayısı (%20 artmışsa)
  4. Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı(%20 artmışsa)
  5. Toplam Araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı(%20 artmışsa)

Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı(%20 artmışsa)