Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar

Bölgesel Teşvik Uygulamalarının, yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; 

OSB’lerde veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik) yapılacak yatırımlar, sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar, vergi indirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri açısından bir alt bölgede uygulanan desteklerden yararlanır.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım konuları, İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., ve 3. bölgede gerçekleştirilmeleri durumunda 4. Bölge desteklerinden yararlanır.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabii olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.

*Yatırım teşvik belgesi tanzimi hususunda danışmanlık hizmeti almak için Pax Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz