Temel bilimler alanında en az lisans düzeyindeki Ar-Ge personeline ödenen aylık ücretin o ayki asgari ücretin brüt kısmı kadarı iki yıl süreyle Bakanlıkça karşılanır.  Destekten yararlanacak personel sayısı Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez.