Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.