Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisinden istisnadır. TPS’ye başvurulur aynı iş günü içinde GTB’na bildirilir.