1. Kanun kapsamında kurulan merkezlerde çalışan destek ve Ar-Ge personelinin sigorta primi hissesinin yarısı kamu tarafından karşılanır. Destekten yararlanacak destek personelinin sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10’nu geçemez. Yönetici Ar-Ge personeli sayılır.