Cazibe merkezi programı kapsamında aşağıda belirtilen illerde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları desteklenmektedir. Aşağıda cazibe merkezi programı kapsamında desteklerden yararlanacak iller ve asgari yatırım tutarlarına ilişkin tabloya yer verilmektedir.

Program Kapsamı İller

Asgari Yatırım Tutarı

Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan

2 Milyon TL

Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak

4 Milyon TL

Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa

5 Milyon TL

 

Bu karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar 6. Bölge şartlarında altıncı bölgede uygulanan destek unsurlarından yararlandırılır.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

 

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%50

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

10 yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

900

Sigorta Primi Desteği

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 yıl

Enerji Desteği

 %30 (10 Milyon TL’ye kadar sabit yatırımının%25’inin aşmamak üzere